Sähkövarastot ja uusiutuvan energian integraatiot

Sähkövarastomme ovat korkean teknologian modulaarisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat sähkön varastoimisen ja jakamisen. Sähkövarastojen sisäänrakennetun skaalautuvan teknologian ja modulaarisen rakenteen ansiosta ratkaisumme voidaan räätälöidä asiakkaiden yksilöllisten sähkövaatimusten mukaisesti.

Sähkövarastot mahdollistavat energiantuotannon helpon integroinnin osaksi sähköverkkoa, mistä on hyötyä esimerkiksi uusiutuvan energian toimijoille ja teollisuuden mikroverkoille. Lisäksi sähkövarastoilla voidaan korjata sähkön tuotannon ja kulutuksen epätasapainoa.

Hyödyt asiakkaalle

  • Tuo liikevaihtoa taajuudensäätömarkkinasta
  • Madaltaa energian kokonaiskustannuksia
  • Mahdollistaa sähköverkkoon kytkeytymisen
  • Parantaa sähköverkon vakautta
  • Mahdollistaa kaatuneen sähköverkon hallitun käynnistämisen
  • Varmistaa sähköverkon sääntelyn ja suositusten noudattamisen
  • Optimoi tehonkäyttöä mikroverkoissa