Strategia

Merus Powerin strategia

Merus Powerin visiona on olla merkittävä älykkäiden sähköverkkoratkaisujen valmistaja Pohjoismaissa sekä haluttu toimittaja globaaleilla sähkövarasto- ja sähkönlaatumarkkinoilla.

Merus Powerin kasvustrategian tavoitteena on kasvattaa yhtiön tunnettuutta, myyntiä ja kannattavuutta sekä vahvistaa yhtiön markkina-asemaa kestävän energian murroksessa. Merus Power tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti sähkövarastoissa ja uusiutuvan energian integraatiossa sekä pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla. 

Merus Powerin kasvustrategian kulmakivet ovat:

Skaalautuva tuoteportfolio

Skaalautuva tuoteportfoliomme mahdollistaa kasvun ja kannattavuuden. Käyttämäämme teknologiaa voidaan hyödyntää sekä sähkövarastoissa, sähkönlaaturatkaisuissa että mahdollisissa uusissa tuotteissa. Skaalautuvan tuoteportfoliomme taustalla on kehittämämme innovatiivinen teknologia ja ohjelmistojärjestelmä, jotka ovat hyödynnettävissä laajasti erilaisiin tarkoituksiin. Tuoteportfoliomme skaalautuvuus mahdollistaa toimintamme ja tuoteportfoliomme kasvattamisen tarvittaessa nopeasti ja laajasti hyvin erilaisiin käyttötarpeisiin. 

Monikanavainen myyntistrategia

Myynnin kehityksemme perustuu useisiin eri kanaviin, joihin kuuluvat suoramyynti, jälleenmyyntiverkosto, järjestelmäintegraattorit sekä alkuperäiset laitevalmistajat. Haemme jatkuvasti myös uusia yhteistyökumppanuuksia maailmanlaajuisesti ja pyrimme näin saamaan jalansijaa uusilla markkina-alueilla ja kehittämään myyntiverkostoamme.

Painotamme myyntistrategiassamme erityisesti sähkövarastojen myyntiä. Sähkövarastomarkkinat ovat näkemyksemme mukaan vahvasti kasvava markkina, johon syntyy jatkuvasti uusia mahdollisia asiakkuuksia. Sähkövarastomarkkinoiden kasvua edistää myös uusiutuvaa energiaa koskevat megatrendit ja kestävän energian murros. 

Sähkövarastojen kasvu Euroopassa

Haluamme profiloitua sähkövarastomarkkinoilla järjestelmätoimittajana. Kehitämme sähkövarastojamme siten, että tuotteemme vastaavat keskikokoluokan energiavarastoja, jotka vaativat nopeaa vastetta, teknistä osaamista ja laadukasta sähköntuotantoa. 

Haluamme vastata sähkövarastomarkkinoiden nopeaan kehitykseen hakemalla aktiivisesti yhteistyökumppanuuksia uusiutuvan energian integraattoreista ja suunnittelutaloista.

Sähkönlaaturatkaisujen lokaali ja globaali läsnäolo

Haluamme keskittyä sähkönlaatumarkkinoilla tuotteiden kannattavuuden optimointiin ja kustannustehokkaiden uusien ratkaisujen toteuttamiseen sekä profiloitua ratkaisutoimittajana uusiutuvan energian integraattoreille. Raskaan teollisuuden puolella pyrimme integroimaan tuotteisiimme uutta kustannustehokkaampaa teknologiaa, jota hyödyntämällä pyrimme saamaan jalansijaa uusilla markkina-alueilla ja voittamaan merkittäviä asiakkuuksia. Sähkönlaaturatkaisujen markkinoilla asiakkaat toimivat laajasti eri toimialoilla ja hyödynnämme useita erilaisia markkinakanavia asiakkaiden tavoittamiseksi kattavasti. 

Haluamme kasvattaa myyntiämme integroimalla ratkaisujamme osaksi toisten valmistajien järjestelmiä ja näin saada jalansijaa uusilla markkina-alueilla. 

Palveluiden osuuden kasvattaminen

Pyrimme kasvattamaan palveluidemme osuutta liikevaihdostamme tarjoamalla älykkäitä IoT-palveluita kaikille tuotteillemme. Merus™ Wise -etämonitorointi-, hallinta- ja raportointipalvelumme ovat keskeisessä asemassa uusiutuvan energian asiakkaiden palvelukonseptissa. Arvioimme, että uusiutuvan energian osuuden kasvaessa kansainvälisesti myös palveluidemme kysyntä kasvaa.