Missio, visio ja arvot

Missio

Sähkövarastomme ja sähkönlaaturatkaisumme mahdollistavat uusiutuvan energian kasvun, lisäävät teollisuuden tehokkuutta ja luovat kestävän ja energiatehokkaamman tulevaisuuden.

Visio

Olemme merkittävä älykkäiden sähköverkkoratkaisujen valmistaja Pohjoismaissa sekä haluttu toimittaja globaaleilla sähkövarasto- ja sähkönlaatumarkkinoilla.

Arvot

Into teknologiaan

Meillä on palava into uuteen teknologiaan, jolla voimme auttaa asiakkaitamme. Haluamme edistää kehittämillämme tuotteilla uusiutuvan energian kasvua ja kehitystä, parantaa tuotannon tehokkuutta ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Arvostus ja luottamus

Teemme merkityksellistä työtä ja kunnioittamme myös muiden tekemää työtä. Arvostamme asiakkaidemme toiveita ja tarpeita. Olemme luotettava yhteistyökumppani sidosryhmillemme.

Asiakastarpeiden ylittäminen

Haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset ja auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteitaan ja unelmiaan. Haluamme valmistaa kustannustehokkaita ja laadukkaita laitteita, joiden tuottamia hyötyjä asiakkaamme arvostavat. Sitoudumme asiakkaan kanssa yhdessä sovittuun suunnitelmaan.

Puhdas tulevaisuus

Mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun markkinoilla. Lisäämme sen kannattavuutta ja teemme mahdolliseksi helpon ja ongelmattoman liittymisen sähköverkkoon. Autamme teollisuuden asiakkaitamme tehostamaan tuotantoaan ja vähentämään energian kulutustaan. Toimimme myös itse vastuullisesti ja otamme ympäristön huomioon toiminnassamme.