Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet

Merus Powerin keskipitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on saavuttaa:

  • 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 ensisijaisesti orgaanisen kasvun kautta
  • keskimäärin yli 15 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA)
  • yli 35 prosentin omavaraisuusaste

Osingonjakopolitiikka

Tavoitteenamme on luoda arvoa osakkeenomistajille käyttämällä varojamme kasvutavoitteiden saavuttamiseen, mutta näemme osingonmaksun mahdollisena vaihtoehtona keskipitkällä aikavälillä.