Kannustinjärjestelmät

Yhtiön hallitus on 1.4.2021 päättänyt optio-ohjelmasta ja antanut enintään 150 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta uutta Yhtiön A-sarjan osaketta. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen optio-oikeuksien perusteella annetaan Yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita. Optio-oikeuksien merkintäaika on 3.5.2021– 16.5.2021, ja Yhtiön hallitus voi päättää pidentää merkintäaikaa. Yhden osakkeen merkintähinta on 3,32 euroa. Osakekohtaista merkintähintaa voidaan alentaa, mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintää antaa uusia osakkeita osakkeenomistajilleen vastikkeetta näiden jo omistamien Yhtiön osakkeiden mukaisessa suhteessa. Osakekohtainen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 31.12.2023– 31.12.2026.