Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Merus Power Oyj, englanniksi Merus Power Plc ja ruotsiksi Merus Power Abp.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampere

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on liikkeenjohdon konsultointi, sähkö- ja energiatekninen suunnittelu, siihen liittyvä konsultointi, energiaselvitysten tekeminen ja laatiminen, energiatehokkuuteen liittyvien kokonaisratkaisujen toteuttaminen sekä kestäviin energiamuotoihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi käydä arvopaperikauppaa sekä sijoittaa ja käydä kauppaa kiinteistöillä.

4 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia hallituksen jäseniä valitaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Ylöjärvellä tai Helsingissä.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

9 § Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1) Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3) Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4) Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista;
5) Hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta; sekä
6) Tarvittaessa muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista;

11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.