Liputusilmoitukset

Merus Powerin osakkeenomistajilla, kuten kaikilla listayhtiön osakkeenomistajalla, on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja MerusPowerille. Merus Powerilla puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus yhtiötiedotteella.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa sijoittajan on tehtävä liputusilmoitus. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa liputuksen raja-arvot, jotka ovat seuraavat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä/osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta: www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/liputus/.

Liputusilmoitukset lähetetään Merus Powerille sähköpostitse osoitteeseen flagging_notice@meruspower.com ja Finanssivalvonnalle sen ohjeiden mukaisesti.

Merus Powerin aikaisemmin julkaisemat liputustiedotteet löytyvät osoitteesta: https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/tiedotteet/yhtiotiedotteet/.