Hallinnointi

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Merus Power noudattaa hallintonsa järjestämisessä Osakeyhtiölakia ja First Northin sääntöjä. Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Vastuu Merus Powerin valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.