Toimitusjohtajalta

Teemme työtä kestävän ja energiatehokkaamman tulevaisuuden puolesta

Energiamarkkinat ovat ennen näkemättömässä murroksessa, minkä johdosta uusiutuvat energialähteet nousevat kokonaisenergiantuotannossa yhä merkittävämpään rooliin. Taustalla vaikuttavat pyrkimykset hillitä ilmastonmuutosta sekä vähentää teollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Teknologinen kehitys kiihdyttää osaltaan murrosta laskemalla uusiutuvan energian käyttöönottokustannuksia ja hajauttamalla energiantuotantoa sähköjärjestelmän eri osa-alueille.

Energiamurros aiheuttaa merkittäviä haasteita sähköjärjestelmän hallinnalle. Energiaa tulee voida hallita, säädellä ja varastoida tehokkaasti, jotta kysynnän ja tarjonnan jatkuva tasapaino voidaan turvata.

Merus Power on suomalainen, globaaleilla markkinoilla toimiva sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin keskittyvä teknologiayhtiö. Edistämme maailmanluokan teknologiaosaamisellamme globaalia murrosta kohti kestäviä energiamuotoja ja mahdollistamme uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen kasvavilla markkinoilla.

Osallistumme kestävän energian murrokseen suunnittelemalla ja valmistamalla innovatiivisia, skaalautuvia ratkaisuja sähkön varastointiin ja sähkön laadun parantamiseen. Olemme kehittäneet liiketoimintaamme ja tuoteportfoliotamme aktiivisesti koko kymmenvuotisen toimintahistoriamme ajan ja toimittaneet ratkaisujamme jo yli 70 eri maahan ympäri maailman. Olemme ylpeitä siitä tärkeästä työstä, jolla lisäämme uusiutuvan energian kannattavuutta, vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja helpotamme liittymistä sähköverkkoon. Tärkeänä tehtävänämme on myös auttaa teollisuusasiakkaitamme tehostamaan tuotantoaan ja vähentämään energiankulutustaan.

Haluamme olla merkittävä älykkäiden sähköverkkoratkaisujen valmistaja Pohjoismaissa sekä haluttu toimittaja globaaleilla sähkövarasto- ja sähkönlaatumarkkinoilla. Tavoittelemme kasvustrategiallamme voimakasta kasvua erityisesti sähkövarastomarkkinoilla ja uusiutuvan energian integraatiossa sekä pyrimme kasvamaan markkinaa nopeammin sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla. Globaalit megatrendit tukevat uusiutuvan energian kysynnän kasvua ja luovat meille vahvan kasvualustan.

Kari Tuomala
Toimitusjohtaja