Vastuullisuus

Ratkaisuillamme on merkittävä positiivinen ympäristövaikutus

Vaikutamme liiketoiminnallamme talouden ja yhteiskunnan kestävään ja energiatehokkaaseen kehitykseen globaalisti.

Keskeisenä ajatuksena ratkaisujemme taustalla ovat uusiutuvan energian käyttö, parantunut sähkönlaatu ja energiatehokkuus. Paremman sähkönlaadun mahdollistavat ratkaisut teollisissa ja kaupallisissa käyttökohteissa edistävät osaltaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä parantavat asiakasyritystemme prosessien tehokkuutta.

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti kestävällä tavalla huomioiden toimintamme kaikki ympäristönäkökohdat. Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja olemme tunnistaneet YK:n viitekehyksestä toimintamme kannalta olennaisimmat tavoitteet, joita haluamme edistää.

Seuraamme vastuullisuuden toteutumista tunnusluvuilla: vihreän energian kapasiteetti, osuus sähkövarastojen kapasiteetista sekä CO2-päästövähennykset.

Olemme teollisuusakkujen rekisteröity maahantuoja ja sitoutunut huolehtimaan akkujen käytöstä poistamiseen ja kierrättämiseen Suomessa. Olemme sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisö SELT Ry:n jäsen. 

Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardilla, ympäristöjärjestelmämme ISO 14001 -standardilla ja työterveys ja työturvallisuus ISO 45001 -standardilla.

Olemme kytkeneet verkkoon uusiutuvaa energiaa yhteensä

446 MW

Osuutemme Suomen sähkömarkkinoiden käyttöreservistä

12 %

Vuosittaiset CO2-päästövähennykset asiakkaillemme 

yli 170 000 tonnia

Tämä tarkoittaa

yli 1 400 000

henkilölentomatkaa