Vastuunrajoitus

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Sinun tulee lukea seuraava teksti ja antaa pyydetty vahvistus päästäksesi tarkastelemaan näitä tietoja ja asiakirjoja.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavilla verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Seuraavat verkkosivut ja niillä olevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa se olisi lainvastaista. Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa anneista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen voi olla rajoitettua tietyissä maissa, ja vain määrätyillä henkilöryhmillä voi olla oikeus tarkastella niitä. Sellaisten Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat tarkastella näillä verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja, on ensin varmistuttava siitä, että heihin ei sovelleta sellaisia paikallisia lakeja tai asetuksia, joiden nojalla verkkosivuille siirtyminen olisi kiellettyä tai rajoitettua tai edellyttäisi rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, että tällaiset henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Lukuun ottamatta Suomea, seuraavilla verkkosivuilla esitetyt tiedot ja asiakirjat on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Seuraavat verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti. Vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä oleskele Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen olisi lainvastaista.

Merus Power Oyj:n First North -listautumisanti on päättynyt

Merus Power Oyj:n First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 24.5.2021 klo 9:30. Listautumisanti ylimerkittiin, minkä vuoksi yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäajan 28.5.2021 klo 16:30.

Listautumisannissa yhtiö laski liikkeeseen 2 136 832 yhtiön uutta osaketta. Koska osakeanti ylimerkittiin, yhtiön hallitus päätti käyttää listautumisannin ehtojen mukaisen 863 168 osakkeen lisäosake-erän täysimääräisesti. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Power Fund III Ky, Risto Laakso, Aki Leinonen, Kari Tuomala ja Jyri Öörni myyvät siten 863 168 yhtiön olemassa olevaa osaketta. Näin ollen listautumisannissa lasketaan liikkeeseen ja myydään yhteensä 3 000 000 osaketta.

Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:

  • Yleisöannissa 759 955 tarjottavaa osaketta
  • Instituutioannissa 2 229 914 tarjottavaa osaketta
  • Henkilöstöannissa 10 131 tarjottavaa osaketta

Yhtiö sai listautumisannista noin 12 miljoonan euron bruttovarat ja myyjät noin 4,9 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 7 644 966 osakkeeseen osakesarjojen yhdistämisen jälkeen ja kun listautumisannissa tarjotut uudet sakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.6.2021. Yhtiö sai listautumisannissa noin 8 000 uutta osakkeenomistajaa.

Merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 5,62 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 5,06 euroa osakkeelta.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 8.6.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000506902 ja kaupankäyntitunnus MERUS.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimi Alexander Corporate Finance Oy. Alexander Corporate Finance Oy toimi instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja henkilöstöannin merkintäpaikkana. Nordnet toimi yleisöannin merkintäpaikkana ja omien asiakkaidensa instituutioannin merkintäpaikkana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. IR Partners Oy toimi yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia sekä yleisösijoittajien, instituutioiden että oman henkilöstömme osoittamasta kiinnostuksesta ja innostuksesta listautumisantiamme kohtaan. Uskomme vahvasti, että uusiutuvat energialähteet ja sähkön laatu nousevat energiamarkkinoiden murroksen myötä yhä merkittävämpään rooliin kokonaisenergiatuotannosta. Edistämme teknologiaosaamisellamme globaalia murrosta kohti kestäviä energiamuotoja ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta, ja saamamme palautteen pohjalta myös sijoittajat kokevat roolimme tässä energiamarkkinoiden murroksessa tärkeäksi. Osakeannilla kerättävät varat tukevat meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa. Toivotan uudet sijoittajamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan Merus Powerin kasvutarinaan – autetaan yhdessä yhteiskuntia ja yrityksiä saavuttamaan konkreettisia ilmastotavoitteita.”

Kari Tuomala, toimitusjohtaja

Merus Powerin vahvuudet sijoituskohteena

  • Skaalautuvat korkean teknologian ratkaisumme edistävät kestävän energian murrosta
  • Globaalit megatrendit tukevat uusiutuvan energian ja sähkövarastojemme kysynnän vahvaa kasvua
  • Sähkönlaaturatkaisumme parantavat teollisuuden energiatehokkuutta ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä
  • Vakiintunut liiketoimintamme sähkönlaaturatkaisuissa tukee kasvuamme ja luo vahvan pohjan tuotekehityksellemme
  • Kasvava, digitalisoitumista hyödyntävä palveluliiketoimintamme mahdollistaa jatkuvan kassavirran
  • Meillä on maailmanlaajuiset myyntikanavat ja vahvat kumppanuudet
  • Insinööriosaamisemme on kansainvälisesti tunnustettua

Tallenne virtuaalisesta yhtiöesittelystä

Tärkeitä päivämääriä

Esite saatavilla21.5.2021
Merkintäaika alkaa24.5.2021 klo 9:30
Merkintäaika keskeytettiin28.5.2021 klo 16:35
Listautumisannin tulos tiedotetaan (arviolta)1.6.2021
Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille alkaa7.6.2021
Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilelle alkaa8.6.2021
Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta)8.6.2021

Materiaalia

Tiedotteet

Yhtiötiedote 1.6.2021 klo 9.30
Merus Power Oyj:n First North -listautumisanti on ylimerkitty, yhtiölle noin 8 000 uutta osakkeenomistajaa – kaupankäynti alkaa arviolta 8.6.2021

Yhtiötiedote 28.5.2021 klo 16:35
Merus Power Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetty, ja yhtiö on jättänyt listalleottohakemuksen osakkeidensa listaamiseksi First North -markkinapaikalle

Lehdistötiedote 21.5.2021 klo 15.30
Merus Power aloittaa First North -listautumisannin ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

Lehdistötiedote 11.5.2021 klo 8.00
Kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö Merus Power suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle