Avainlukuja

Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta (tuhatta euroa)1.1.–31.12.20201.1.–31.12.20191.1.–31.12.2018
Liikevaihto26 50010 3029 351
Käyttökate (EBITDA)141590759
% liikevaihdosta10,6 %5,7 %8,1 %
Liikevoitto (EBIT)2-360239386
% liikevaihdosta1-5,5 %2,3 %4,1 %
Tilikauden voitto (tappio)2-465146319
% liikevaihdosta1-7,2 %1,4 %3,4 %
Korollinen nettovelka12 0961 350-755
Tilauskanta110 1271 9604 925
Omavaraisuusaste, %132,3 %31,5 %32,0 %
Nettovelkaantumisaste, %1105,1 %67,5 %-40,7 %
Oman pääoman tuotto, %1-23,3 %7,6 %17,2 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella2413928

1) Tilintarkastamaton. Vaihtoehtoinen tunnusluku.
2) Tilintarkastettu.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate (EBITDA)=Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden ja varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate liikevaihdosta, %=Käyttökate / Liikevaihto
Liikevoitto liikevaihdosta, %=Liikevoitto / Liikevaihto
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, %=Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto
Korollinen nettovelka=Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Tilauskanta=Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta tai osatulouttamatta oleva osuus
Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, %=(Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman tuotto, %=Tilikauden voitto (tappio) / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana1

1) Tilikauden 2018 osalta tunnusluku on laskettu käyttäen omaa pääomaa tilikauden lopussa.