Avainlukuja

Tilitarkastettu (tuhatta euroa)1.1.-31.12.20231.1.-31.12.20221.1.31.12.20211.1.31.12.2020
Liikevaihto29 03116 20414 7706 500
Käyttökate (EBITDA)18759182841
% liikevaihdosta0,6%3,6 %5,6 %0,6 %
Liiketulos-509106333-360
% liikevaihdosta-1,8%0,7 %2,3 %-5,5 %
Tilikauden tulos-798-108-994-465
Korollinen nettovelka1400-1 445-7 1692 096
Tilauskanta13 8419 0688 38810 066
Omavaraisuusaste, %57,1%52,5 %64,0 %32,3 %
Nettovelkaantumisaste, %-11,6%-11,2 %-55,1 %105,1 %
Oman pääoman tuotto, %-6,4%-0,8 %-13,3 %-23,3 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin88685747

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate (EBITDA)=Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden ja varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate liikevaihdosta, %=Käyttökate / Liikevaihto
Liiketulos liikevaihdosta, %=Liiketulos / Liikevaihto
Korollinen nettovelka=Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Tilauskanta=Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta tai osatulouttamatta oleva osuus
Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, %=(Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman tuotto, %=Tilikauden voitto (tappio) / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana1