Avainlukuja

Tilitarkastettu (tuhatta euroa)1.1.31.12.20211.1.31.12.20201.1.–31.12.2019
Liikevaihto14 7706 50010 302
Käyttökate (EBITDA)82841590
% liikevaihdosta5,6 %0,6 %5,7 %
Liikevoitto (EBIT)333-360239
% liikevaihdosta2,3 %-5,5 %2,3 %
Tilikauden voitto (tappio)-994-465146
% liikevaihdosta-6,73 %-7,2 %1,4 %
Korollinen nettovelka-7 1692 0961 350
Tilauskanta8 38810 0661 960
Omavaraisuusaste, %64,0 %32,3 %31,5 %
Nettovelkaantumisaste, %-55,1 %105,1 %67,5 %
Oman pääoman tuotto, %-13,3 %-23,3 %7,6 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa574742

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate (EBITDA)=Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden ja varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate liikevaihdosta, %=Käyttökate / Liikevaihto
Liikevoitto liikevaihdosta, %=Liikevoitto / Liikevaihto
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, %=Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto
Korollinen nettovelka=Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Tilauskanta=Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta tai osatulouttamatta oleva osuus
Omavaraisuusaste, %=Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, %=(Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman tuotto, %=Tilikauden voitto (tappio) / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana1

1) Tilikauden 2018 osalta tunnusluku on laskettu käyttäen omaa pääomaa tilikauden lopussa.