Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

Merus Powerin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Alexander Corporate Finance Oy
Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki
p. +358 50 520 4098