Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään yhtä monta varajäsentä kuin varsinaisia hallituksen jäseniä valitaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merus Powerin hallitukseen kuuluvat Vesa Sadeharju (hallituksen puheenjohtaja), Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki.

Vesa Sadeharju s. 1957
Diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri
Hallituksen puheenjohtaja

Vesa Sadeharju on ollut yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013.

Sadeharju toimii lisäksi osakkaana VNT Management Oy:ssä.

Vuosina 2000–2007 Sadeharju toimi 3i Nordic plc:n johtajana ja osakkaana.

Vuosina 1996–2000 Sadeharju toimi SFK Finance Oy:n perustajaosakkaana.

Vuosina 1981–1996 Sadeharju toimi eri johtotehtävissä ABB:n sähkökäyttöjen liiketoimintayksiköissä.

Sadeharju on toiminut Power Fund III GP Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2011, Norsepower Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2016, Elcogen Group Plc hallituksen jäsen vuodesta 2021, Elcogen Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2009, Elcogen AS:n Supervisory Board puheenjohtajana vuodesta 2008, Distence Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023, VNT Management Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 ja Sadeharju Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007.

Osakeomistus: –

Vesa Sadeharju on riippumaton yhtiöstä. Vesa Sadeharju ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän ei ole riippumaton VNT Management Oy:stä, joka hallinnoi Power Fund III Ky -rahastoa, joka on Merus Powerin merkittävä osakkeenomistaja (osakeomistus 560 661). 

Anne Koutonen s. 1962
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen

Anne Koutonen on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Anne Koutonen on toiminut Modulight Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2023 lähtien, Kemppi Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022, Robit Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2021, Image Wear Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019, Tammer Brands Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020, HKScan Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2019, Kojamo Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2018 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2019 ja Componenta Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2019. 

Koutonen on aiemmin toiminut Nokian Renkaat Oyj:n talousjohtajana ja sijoittajasuhteista vastaavana johtajana vuosina 2006–2018 ja Treasuryn esimiehenä ja tiimin vetäjänä vuosina 1997–2006.

Vuosina 1995–1997 Koutonen toimi Oy Kyro Ab:n financial analyst -tehtävässä.

Vuosina 1992–1994 Koutonen toimi Suomen säästöpankki – SSP Oy:n rahoituspankki, kotimaan rahamarkkinapäällikkönä, johtoryhmän jäsenenä ja markkinadealereiden esimiehenä.

Osakeomistus: 205

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Vesa Riihimäki s. 1966
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen

Vesa Riihimäki on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Riihimäki toimii Wärtsilä Finland Oy:ssä Director, Delivery Management tehtävässä ja on Power Supply liiketoiminnan johtoryhmässä.

Vuosina 2018–2020 Riihimäki toimi Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtajana.

Riihimäki on toiminut vuosina 2014–2020 Vice President, Wärtsilä Quality -tehtävässä, vuosina 2014–2018 Vice President, QEHS, Wärtsilä Services -tehtävässä ollen samalla Services liiketoiminnan johtoryhmässä, vuosina 2009–2014 President, Power Plants & Executive Vice President -tehtävässä ollen samalla Wärtsilä Corporationin johtoryhmässä, vuosina 2004–2009 Vice President, Power Plant Technology -tehtävässä ollen samalla Power Plants liiketoiminnan johtoryhmässä. Lisäksi Riihimäki on toiminut Wärtsilä Finland Oy:ssä eri tehtävissä vuosina 1992–2003.

Osakeomistus: 16 581

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tapani Kiiski s. 1962
Tekniikan lisensiaatti

Tapani Kiiski on aiemmin toiminut Raute Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2004 – 2022, myynti- ja teknologiajohtajana vuosina 2002 – 2004 ja teknologiajohtajana 2002.

Konecranes Oyj:ssä Tapani toimi tietohallintojohtajana vuosina 1999 – 2002, standardinostinlaitteistojen liiketoiminnan ja tuotekehityksen puolella eri tehtävissä 1985 – 1995.

Tapani on toiminut myös Helkama Emotor Group of companies hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien, Orfer Oy:n hallituksessa vuodesta 2023 lähtien, Geneset Powerplants Oy:n hallituksessa vuodesta 2023 lähtien, Jartek Invest Oy:n hallituksessa vuodesta 2023 lähtien, Mantsinen Group Ltd:n hallituksessa vuodesta 2023 lähtien, Dimecc Oy:n hallituksessa vuosina 2008 – 2018, Finnish Wood Research Oy:n hallituksessa vuosina 2009 – 2014, josta hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011 – 2014, Teknologiateollisuuden hallituksessa vuosina 2016 – 2021, Teknologiateollisuuden työnantajat hallituksessa vuodesta 2021 lähtien, Hämeen kauppakamari, hallituksessa vuosina 2005 – 2022, joista puheenjohtajana 2014 – 2018 ja Technology Academy Finland Foundation (Millennium Technology Prize) hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.