Riskienhallinta

Riskienhallinta

Merus Powerin riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi niin, että yhtiö saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Riskienhallinta on osa Merus Powerin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Riskienhallinta kattaa riskin tunnistamisen, arvioinnin sekä varautumissuunnitelmat.

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään Merus Powerin strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Riskianalyysit ja -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina.

Merus Powerin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on kuvattu 21.5.2021 julkaistussa Esitteessä.

Riskienhallinnan vastuut

VastuuAlue
HallitusRiskienhallinnan periaatteiden ja vastuiden vahvistaminen

Riskienhallinnan riittävyyden arviointi
Yhtiön toimitusjohtaja
yhteistyössä johtoryhmän kanssa
Riskienhallinnan organisoiminen ja ohjeistus Merus Powerissa yhtiön laatu- ja toimintakäsikirjan mukaisesti

Riskienhallinnan järjestäminen yhtiötasolla, yhtiön operatiivisten ja strategisten riskien arviointi ja riskien minimointiin liittyvät toimenpiteet