Sisäpiiritieto: Merus Power toimittaa Herrforsille 7 MW / 7 MWh sähkövaraston, joka tulee toimimaan 5 MW sähkökattilan rinnalla Fingridin reservimarkkinoilla